Paní Dýně

Všeobecné podmínky

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodejce se řídí zákonem 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Souhlasem s obchodními podmínkami dává zákazník zároveň souhlas ke shromažďování osobních údajů: jméno, adresa, telefon a e-mail, eventuálně název firmy, IČ a DIČ. Osobní údaje zákazníků prodejce využívá výhradně pro potřeby internetového obchodu a nepředává je žádné další osobě. Údaje, které prodejce o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit a to po přihlášení v menu můj účet.