Obchodní podmínky a informace o nakupování v e-shopu pani-dyne.cz platné od 1.1.2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODEJCI, KONTAKT

Obchodní firma: Mgr. Lenka Rojíková, DiS.
Místo podnikání: Republikánská 273, 335 61 Spálené Poříčí
IČ: 73383422
DIČ: CZ7859192198
Bankovní spojení: mBank: 670100-2214785818/6210
Registrace podnikatele: výpis z ARES
odpovědná osoba
za provoz obchodu:
Lenka Rojíková
kontaktní telefon: +420 374 802 039 (pondělí až pátek v době od 9:00 do 11:00)
e-mail: info@pani-dyne.cz

Vymezení základních pojmů

Kupující - zákazník, může to být fyzická i právnická osoba, dále jen zákazník.
Prodejce – Mgr. Lenka Rojíková, DiS., dále jen prodejce
Objednávka je návrhem kupní smlouvy a je uzavřena zaplacením a převzetím objednaného zboží.


NAKUPOVÁNÍ

Před nákupem v našem e-shopu se zákazník přihlásí svým uživatelským jménem a heslem a zaregistruje se pro nakupování vyplněním svých osobních údajů (najdete v menu 'e-shop').

Zákazník si může vybrat libovolné zboží z naší nabídky. Výběr dostupných produktů je možné zúžit podle několika kategorií, které jsou uvedené na liště vlevo. Kliknutím na jednotlivé položky ze seznamu výrobků se otevře okno se základními údaji o produktu, jako jsou jeho popis, složení, dodací lhůta, možný způsob doručení výrobku, detailní fotky a místo pro vaše dotazy a komentáře k němu.

Většinu zboží máme skladem, jen několik produktů je na objednávku (jejich maximální dodací lhůta je vždy uvedena).

Vybrané zboží zákazník vloží do košíku kliknutím na text 'Přidat do košíku' vedle obrázku nákupního košíku. Objednávku lze dále upravovat na stránce 'Obsah Vašeho nákupního košíku', na kterou se dostanete přes menu e-shop nebo přímo kliknutím na obrázek nákupního košíku vpravo nahoře v menu. Zde je také vidět aktuální souhrnná cena vybraného zboží.

Upozornění: Zboží si ve Vašem nákupním košíku můžete ponechat až 14 dní, poté bude obsah košíku automaticky vymazán. Prosíme Vás tedy o vymazání obsahu nákupního košíku v případě, že nemáte vážný zájem o objednání zboží. Děkujeme.

Objednávku zákazník dokončí na stránce 'Obsah Vašeho nákupního košíku' zvolením způsobu platby a způsobu přijetí zboží a jejím odesláním. Na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu přijde automaticky zpráva o ukončení objednávky. Až objednávku potvrdíme, přijde zákazníkovi další e-mail, kde budou uvedeny potřebné platební údaje nebo informace o odeslání zásilky, nebo informace o místě a způsobu předání zboží (dle způsobu přijetí zboží a platby za ně). Touto zprávou dáváme na vědomí zákazníkovi, že se na objednávce pracuje. Okamžikem potvrzení objednávky prodejcem je uzavřena kupní smlouva.

Ceny zboží jsou vždy uvedeny u jednotlivých položek a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.


PLATBA ZA ZBOŽÍ

Cenu za objednávku může zákazník zaplatit třemi způsoby:

 • Hotově - pouze při osobním odběru (bez poplatků).
 • Převodem na účet - platební informace zákazník obdrží po potvrzení objednávky; zboží bude odesláno po přisání celé částky na náš účet (bez poplatků) a
 • Dobírkou - za zboží zákazník zaplatí při jeho převzetí - částku lze kurýrovi přepravní služby uhradit platební kartou (pouze PPL) nebo hotově (40,- Kč s DPH).

Zásilka se zbožím bude obsahovat vždy daňový doklad.


DODACÍ LHŮTA

Po potvrzení objednávky (platba za zboží hotově nebo dobírkou) nebo po přijetí celkové částky za objednávku (platba převodem na účet) si vyhrazujeme dobu 10-ti pracovních dnů na přípravu a kompletaci zboží. Obvykle však objednávky kompletujeme a zboží odesíláme (nebo připravíme k osobnímu předání) do tří dnů.

Pozor! Dodací lhůta může být delší, pokud Vaše objednávka obsahuje zboží na objednávku (tj. zboží, které není skladem). V tom případě je dodací lhůta celé Vaší objednávky totožná s nejdelší dodací lhůtou uvedenou u jednotlivých výrobků. To znamená, že Vám celou objednávku zašleme v jedné zásilce, jakmile pro Vás budeme mít všechno zboží.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.


ZPŮSOBY PŘIJETÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ A CENY ZA PŘEPRAVU

Objednané zboží lze získat třemi způsoby:

O místě a čase předání zboží Vás budeme informovat samostatně v průběhu zpracovávání Vaší objednávky.

Každý výrobek z naší nabídky má předem dané možnosti jeho dodání:

Osobně, PPL, ČP - Osobní odběr, PPL nebo Česká pošta
Osobně, PPL - Osobní odběr nebo PPL
Osobně - Pouze osobní odběr

Většina zboží je z důvodu rychlejší a kvalitnější přepravy posílána jen službou PPL. Českou poštou posíláme pouze věci tiskového charakteru. Některé zboží (zejména rozvažované obiloviny, luštěniny a sirupy ve větších baleních) je naopak z pochopitelných důvodů určeno jen k osobnímu odběru.

Ke každé objednávce je automaticky navíc připočteno balné v hodnotě 10,- Kč s DPH.


ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník i prodejce může bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku odeslání zboží. Pokud zruší objednávku prodejce, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku vyřídit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy (tj. potvrzení objednávky prodejcem) je možné jen po předchozí dohodě prodejce a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.


PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. V případě poškození samotného zboží zákazníkovi bude poskytnuta sleva nebo bude zasláno nové zboží. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka dorazila mechanicky nepoškozená.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Postup reklamace

Zákazník prodejce kontaktuje nejlépe elektronickou poštou na adrese info@pani-dyne.cz, následně bude domluven další postup vyřízení reklamace.

 1. Reklamaci zákazník nemusí dopředu ohlašovat, může reklamované zboží poslat zpět a ke zboží přiloží průvodní dopis k reklamaci. Zboží zákazník zašle zpět na provozovnu prodejce co nejdříve od nahlášení reklamace.
 2. Reklamované zboží musí být zabaleno do vhodného přepravního obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
 3. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
 4. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu přepravného ve výši nutných nákladů k doručení (tyto náklady musí zákazník doložit dokladem o přepravě).

Vyřízení reklamace

Prodejce vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamace prodejcem. Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákonem č. 634/1992 Sb.

Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53 a souvisejícími ustanoveními občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.
 2. Právo prodejce na odstoupení: Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodejce vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodejce zákazníkovi a zákazník prodejci veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci, např. elektronicky na e-mailovou adresu info@pani-dyne.cz nebo tuto skutečnost oznámí písemně na adresu provozovatele.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu prodejce, kde prodejce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodejci v neporušeném stavu, nepoškozené, nerozbalené a kompletní (včetně všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.


ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Změny dodacích podmínek

Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními a dodacími podmínkami, souhlasíte i s reklamačním řádem. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a zákazníkem. Prodejce si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyvěsí na internetových stránkách www.pani-dyne.cz nejméně 1 den před účinností nových obchodních podmínek.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodejce se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Přijetím těchto obchodních dává zákazník souhlas ke shromažďování osobních údajů: jméno, adresa, telefon a e-mail, eventuálně název firmy, IČ a DIČ. Osobní údaje zákazníků prodejce využívá výhradně pro potřeby internetového obchodu a nepředává je žádné další osobě. Údaje, které prodejce o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit (případně vymazat) a to po přihlášení v menu admin - změna osobních údajů.


SLEDOVÁNÍ STAVU OBJEDNÁVKY

Na stránce 'Přehled Vašich objednávek' můžete sledovat stav Vaší objednávky:

 • NEPOTVRZENÁ objednávka – objednávku jsme zatím nepotvrdili
 • POTVRZENÁ objednávka - čekání na úhradu – potvrzená objednávka (pouze u bezhotovostní platby)
 • POTVRZENO - probíhá příprava a kompletace zboží – potvrzená nebo uhrazená objednávka, probíhá příprava a kompletace zásilky
 • Zboží odesláno poštou/přepravní společností – zboží bylo odesláno
 • Zboží je připraveno k osobnímu odběru – na místě a času osobního odběru se s Vámi domluvíme e-mailem nebo telefonicky
 • Vyřízená (ukončená) objednávka – zboží jste si osobně vyzvedli
Věcný obsah: info@pani-dyne.cz, Web admin: admin@pani-dyne.cz